Integritetspolicy

 
 
 

allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur vi på Havsörnen samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

 

Vilken information samlar vi in om dig?

Vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla en tjänst till dig, det inkluderar:

  • namn
  • email
  • personnummer
  • kontaktuppgifter
 

Hur kommer vi att använda din information?

Vi behöver veta en del om dig för att kunna förse dig med informationsutskick och betalningsinformation och statistik i linje med denna övergripande policy. Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

 

Vi har redovisningskrav som gör att vi behöver hålla en del av din information i upp till 12 månader, därefter så kommer den raderas. Information som vi använder för nyhetsbrevsutskick eller marknadsföring kommer behållas fram tills den tidpunkt du själv väljer att avprenumerera från den.

Hur länge kommer vi ha din information?

 

Ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den. 

Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras tryggt och säkert i enlighet med gällande lagstiftning. Mer information kan du få genom att kontakta oss via e-post.

vilka delar vi din information med?

 

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.

Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.

Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post.

Klagomål: Du kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Vad är dina rättigheter?

 

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

hur kan du använda dina rättigheter?

 

Denna integritetspolicy uppdaterades senast 10 juli 2018 och kan komma att ändras.

Uppdateringar av integritetspolicy

 

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information så kan du kontakta oss på följande adress: 


Havsörnen
Skåpesund 70
471 73 Mjörn
E-mail: info@havsornen.com

kontaktuppgifter